I made this widget at MyFlashFetish.com.

13 Oct 2012

Mengapa Dajjal Tidak Disebutkan Secara Langsung Di Dalam Al-Quran?


Oleh : Syeikh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi

Allah SWT berfirman di dalam Surah Al-Kahfi (18) ayat 50 :.....وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

Maksudnya : "Dan (ingatla) ketika Kami berfrman kepada para malaikat, 'Sujudlah kamu kepada Adam!' maka sujudlah mereka kecuali iblis, dia adalah daripada golongan jin, maka ia menderhakai perintah Tuhannya..."

Firman Allah SWT yang berbunyi, "dia adalah daripada golongan jin" keluar dari bangsa malaikat. Firman Allah yang berbunyi, "ia menderhakai perintah Tuhannya..." menguatkan bahawa Iblis daripada bangsa jin. Kerana jin seperti manusia, makhluk yang mempunyai ikhtiar yan mampu untuk berbuat taat dan bermaksiat. Selama dia mempunyai ikhtiar maka dia bukanlah termasuk daripada kalangan bangsa malaikat. Kerana malaikat tidak mempunyai ikhtiar. Mereka adalah :

لَّا يَعْصُونَ اللَّـهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.......

Maksudnya : "... yang tidak menderhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan"

(Surah At-Tahrim 66 : ayat 6)

Bukti yang lain yang kami temukan di dalam firman Allah yang berbunyi, "maka sujudlah mereka kecuali iblis, dia adalah daripada golongan jin". Ayat ini tidak membuktikan bahawa Iblis termasuk daripada bangsa malaikat, kerana malaikat tidak mampu untuk berbuat maksiat.

Sebahagian manusia berkata, "Sesungguhnya di dalam nas Al-Quran melazimkan, bahawa Iblis termasuk daripada bangsa malaikat, hal ini dibuktikan dengan firman Allah Ta'ala di dalam Surah Al-A'raf (7) ayat 11 :

ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ.......

Maksudnya : "......kemudian Kami berfirman, 'Sujudlah kamu kepada Adam', maka mereka pun sujud kecuali iblis, dia tidak termasuk mereka yang bersujud"

Akan tetapi, kami mesti memungkinkan nas tersebut terhadap nas yang lain yang berbunyi, "Maka sujudlah mereka kecuali iblis, dia adalah daripada golongan jin".

Apabila kita sedarkan bahawa malaikat tidak mempunyai ikhtiar. Oleh kerana itu, maka manusia atau jin mampu untuk melakukan perbuatan taat dan maksiat. Allah memberikan ketaatan dan ikhtiar ini hingga mencapai darjat yang melebihi malaikat. Oleh kerana itu dinamakan Iblis dengan burung merak malaikat. Kerana mereka dapat bangga di hadapan malaikat disebabkan mereka tetap berpegang kepada manhaj Allah. Kemudiaan kebanggaan iblis terhadap malaikat menghantar dia dapat berbuat taat dan maksiat, akan tetapi iblis dimenangkan dengan perbuataan taat. Ini penyebab iblis terjatuh ke dalam perbuatan maksiat.

Selama Iblis diperintahkan bersujud, maka dia mesti hadir melaksanakan perintah ketika Allah SWT berfirman kepadanya, "Sujudlah kamu kepada Adam".

Kemudian sujudlah mereka yang hanya tunduk pada perintah Allah SWT, mereka itu adalah para malaikat. Sudah tentu mereka yang mempunyai ikhtiar melakukan perbuataan taat atau maksiat segera melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Padahal mereka di satu sisi lebih rendah dilihat daripada bahan/benda dibandingkan dengan malaikat. Akan tetapi mereka lebih besar kedekatannya kepada Allah Ta'ala, kerana mereka melazimkan pada diri mereka berikhtiar berbuat kepada Allah.

Demikianlah, apabila perintah sujud meliputi malaikat, sedangkan mereka lebih tinggi bahan penciptaan mereka, kerana mereka diciptakan daripada nur. Maka mestilah perintah sujud itu juga meliputi jin yang diciptakan daripada api, walaupun tidak dijelaskan dalam al-Quran. Akan tetapi Iblis daripada golongan jin telah dikuasai tabiat ikhtiar, sehingga mereka berbuat maksiat kepada Tuhannya... Kenapa? Kerana mereka sombong, hingga tidak mahu melaksanakan perintah Allah SWT. Di dalam al-Quran disebutkan di dalam Surah Al-Isra' (17) ayat 61 :

قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا........

Maksudnya : ".....berkata (Iblis) : Apakah aku akan sujud kepada orang yang Enkau ciptakan tanah?"

Kemudian disebutkan lagi di dalam Al-Quran, Surah Al-A'raf (7) ayat 12 :

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ......

Maksudnya : "....berkata (Iblis) : Aku lebih baik daripadanya, Engkau menciptakan aku dariapda api sedang dia (Adam) Engkau ciptakan dariapda tanah".

Firman Allah SWT yang berbunyi di dalam Surah Al-A'rat (7) ayat 12 :

....قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ

Maksudnya : "Berkata (Allah kepada Iblis), 'Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) ketika Aku perintahkan kepadamu?'..."

Maksudnya, apa yang membuatmu untuk tidak mahu bersujud? Lafaz "أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ" bukan sebagai tambahan atau pun penghubung, akan tetapi sebagai menguatkan kami akan makna, bahawa Iblis memang tidak mahu sujud.

Firman Allah SWT selanjutnya yang berbunyi : "..ketika Aku perintahkan kepadamu?" Ini membuktikan bahawa perintah sujud juga meliputi iblis, jika tidak Allah tidak berfirman sedemikian.

Kesimpulannya, Iblis termasuk perintah yang diberlakukan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam.

Kemudian ayat selanjutnya bercerita tentang penolakan Iblis, "Aku lebih baik daripadanya". Akan tetapi Allah Ta'ala tidak menanyakan kepada iblis, "Apa darjatmu dibandingkan kepada Adam?" tetapi Allah Ta'ala bertanya, "Apa yang menghalangi kamu?". dan jawapan yang semestinya diucapkan kepada Iblis adalah, "Aku terhalang untuk bersujud kepadanya". Akan tetapi Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya". Seolah-olah iblis mencari dalam benaknya tentang sebab dia tidak bersujud kepada Adam. Ketika Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya". Ini merupakan ungkapan kesombongan dan dengki. Padahalah Allah SWT yang menciptakan dan Dia-lah yang mengetahui siapa yang lebih baik. Akan tetapi iblis menginginkan Allah SWT bersikap lebih baik. Dia menolak perintah sang Pencipta, padahal dia adalah makhluk. Seolah-olah Iblis melangkahi perintah Allah dan dia berkata kepada Allah SWT, "Aku lebih baik daripadanya". Maka bagaimana dapat orang ynag lebih tingi diperintah untuk berujud kepada orang yang lebih rendah?

Demikianlah kesombongan iblis atas darjatnya, padahal Allah SWT lebih mengetahui. Dia tidak ada balasan bai perbuatan maksiat sekurang-kurangnya tertolak daripada rahmat Allah Ta'ala.

Oleh kerana itu Allah SWT berfirman di dalam Surah Al-A'raf (7) ayat 13 :

.....قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا

Maksudnya : "Berfirman (Allah) : Turunlah kamu daripada syurga itu!..."

الهبوط maknanya berpindah daripada tempat yang atas ke tempat yang bawah. Sebahagian ulama' mencuba mengalihkan dengan menjadikan dalil, bahawa syurga yang didiami Adam dan Iblis berada di tempat syurga 'Iliyyin. Oleh kerana itulah Allah SWT berfirman, "Turunlah kamu dari syurga itu!"

Akan tetapi dapat kami katakan, "Sesungguhnya الهبوط tidak mesti mengarah dari tempat yang tinggi dan tempat yang rendah". Akan tetapi dapat juga dimaknai dengan perpindahan tempat ini ke tempat yang lain. Oleh kerana itu berfirman Allah Ta'ala kepada bani Israil di dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 61 :

....اهْبِطُوا مِصْرًا....

Maksudnya : "....pergilah kamu ke suatu kota...."

Padahal Bani Israil tidak hidup di langit, akan tetapi mereka hidup di atas permukaan bumi. dan juga ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh AS dalam Surah Hud (11) ayat 48 :

......قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ

Maksudnya : "Dikatakan (Allah), "Wahai Nuh! turunlah dengan selamat dan penuh keberkatan daripada Kami atasmu dan umat-umat (yang mukmin) daripada orang-orang yang bersamamu..."

Maksudnya turun daripada bahtera bukan turun daripada tempat yang tingi ke tempat yang rendah.

Berdasarkan ayayt di atas, maka الهبوط kadang bermakna daripada satu tempat ke tempat yang lain. Maka seolah-olah Iblis pada saat itu berada di perkumpulan malaikat, ketika dia tetap berbuat taat. Manakala dia bermaksiat dan tetap melakukan perbuatan maksiat, turunlah tempatnya daripada tempatnya ke tempat paling bawah. Allah SWT berfirman di dalam Surah Al-A'raf (7) ayat 13 :

....قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا

Maksudnya : "Berkata (Allah) : Turunlah kamu daripada syurga itu, kerana kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya...."

Maka seolah-olah Allah Ta'ala memberikan kepada kita ketertolakan iblis daripada rahmat-Nya. Iblis telah bersikap sombong atas perintah Allah SWT. Maka orang yang menyembah tidak mahu melaksanakan perintah yang disembah termasuk bentuk kesombongan terhadap zat yang disembah. Selama iblis bersikap sombong terhadap perintah Allah SWT, maka dia bukan termasuk ahli daripada darjat yang tertinggi. Maka seolah-olah ketaatan iblis sebelum maksiatnya daripada mendapatkan darjat yang tertinggi dan kemaksiatan iblis dalam melaksanakan perintah Allah SWT menjadikannya berada di darjat yang paling bawah.

Jadi tidak di antara kita yang dapat menempati darjat yang paling tinggi, akan tetapi amal dan ketaatan dapat menghantarkan ke darjat yang paling tinggi di sisi Allah Ta'aka. Dan perbuatan maksiat menghantarkan ke tempat yang paling bawah. Maka ini adalah hikmah Allah. Jin, kerana dia termasuk makhluk yang terbuat daripada api dia mempunyai kelebihan, di mana dia dapat bererak cepat, menembusi dinding dan masuk ke dalam tubuh manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Sesunguhnya syaitan itu berada di anak Adam di tempat aliran peredaran darah".

Sehingga iblis itu seperti hama penyakit. Demikian tabiat unsur penciptaan jin iaitu unsur api. Apabila kamu duduk di balik dinding dan di sisi lain diletakkan epal, maka kamu tidak mampu mengubah bentuk, warna dan rasa epal. Akan tetapi di sana ada api di balik dinding, maka panas dan sengatannya dapat mengubahnya, kerana tabiatnya yang menembus.

Akan tetapi Allah SWT berkehendak memberi pelajaran kepada jin dan manusia secara bersamaan. Seolah-olah Allah SWT berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu meyakini bahawa yang kamu berasal darinya memberikan kelebihan kepadamu, akan tetapi Allah yang memberikan kelebihan ini".

Allahua'lam.

Sejarah & Kisah Nabi-Nabi Dalam Al-Quran, karya Syeikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, m/s 18-23, terbitan Jasmin Publications.

Iblis Bukan Termasuk Golongan Malaikat!


Allah SWT berfirman di dalam Surah Al-Kahfi (18) ayat 50 :

.....وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

Maksudnya : "Dan (ingatla) ketika Kami berfrman kepada para malaikat, 'Sujudlah kamu kepada Adam!' maka sujudlah mereka kecuali iblis, dia adalah daripada golongan jin, maka ia menderhakai perintah Tuhannya..."

Firman Allah SWT yang berbunyi, "dia adalah daripada golongan jin" keluar dari bangsa malaikat. Firman Allah yang berbunyi, "ia menderhakai perintah Tuhannya..." menguatkan bahawa Iblis daripada bangsa jin. Kerana jin seperti manusia, makhluk yang mempunyai ikhtiar yan mampu untuk berbuat taat dan bermaksiat. Selama dia mempunyai ikhtiar maka dia bukanlah termasuk daripada kalangan bangsa malaikat. Kerana malaikat tidak mempunyai ikhtiar. Mereka adalah :

لَّا يَعْصُونَ اللَّـهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.......

Maksudnya : "... yang tidak menderhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan"

(Surah At-Tahrim 66 : ayat 6)

Bukti yang lain yang kami temukan di dalam firman Allah yang berbunyi, "maka sujudlah mereka kecuali iblis, dia adalah daripada golongan jin". Ayat ini tidak membuktikan bahawa Iblis termasuk daripada bangsa malaikat, kerana malaikat tidak mampu untuk berbuat maksiat.

Sebahagian manusia berkata, "Sesungguhnya di dalam nas Al-Quran melazimkan, bahawa Iblis termasuk daripada bangsa malaikat, hal ini dibuktikan dengan firman Allah Ta'ala di dalam Surah Al-A'raf (7) ayat 11 :

ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ.......

Maksudnya : "......kemudian Kami berfirman, 'Sujudlah kamu kepada Adam', maka mereka pun sujud kecuali iblis, dia tidak termasuk mereka yang bersujud"

Akan tetapi, kami mesti memungkinkan nas tersebut terhadap nas yang lain yang berbunyi, "Maka sujudlah mereka kecuali iblis, dia adalah daripada golongan jin".

Apabila kita sedarkan bahawa malaikat tidak mempunyai ikhtiar. Oleh kerana itu, maka manusia atau jin mampu untuk melakukan perbuatan taat dan maksiat. Allah memberikan ketaatan dan ikhtiar ini hingga mencapai darjat yang melebihi malaikat. Oleh kerana itu dinamakan Iblis dengan burung merak malaikat. Kerana mereka dapat bangga di hadapan malaikat disebabkan mereka tetap berpegang kepada manhaj Allah. Kemudiaan kebanggaan iblis terhadap malaikat menghantar dia dapat berbuat taat dan maksiat, akan tetapi iblis dimenangkan dengan perbuataan taat. Ini penyebab iblis terjatuh ke dalam perbuatan maksiat.

Selama Iblis diperintahkan bersujud, maka dia mesti hadir melaksanakan perintah ketika Allah SWT berfirman kepadanya, "Sujudlah kamu kepada Adam".

Kemudian sujudlah mereka yang hanya tunduk pada perintah Allah SWT, mereka itu adalah para malaikat. Sudah tentu mereka yang mempunyai ikhtiar melakukan perbuataan taat atau maksiat segera melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Padahal mereka di satu sisi lebih rendah dilihat daripada bahan/benda dibandingkan dengan malaikat. Akan tetapi mereka lebih besar kedekatannya kepada Allah Ta'ala, kerana mereka melazimkan pada diri mereka berikhtiar berbuat kepada Allah.

Demikianlah, apabila perintah sujud meliputi malaikat, sedangkan mereka lebih tinggi bahan penciptaan mereka, kerana mereka diciptakan daripada nur. Maka mestilah perintah sujud itu juga meliputi jin yang diciptakan daripada api, walaupun tidak dijelaskan dalam al-Quran. Akan tetapi Iblis daripada golongan jin telah dikuasai tabiat ikhtiar, sehingga mereka berbuat maksiat kepada Tuhannya... Kenapa? Kerana mereka sombong, hingga tidak mahu melaksanakan perintah Allah SWT. Di dalam al-Quran disebutkan di dalam Surah Al-Isra' (17) ayat 61 :

قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا........

Maksudnya : ".....berkata (Iblis) : Apakah aku akan sujud kepada orang yang Enkau ciptakan tanah?"

Kemudian disebutkan lagi di dalam Al-Quran, Surah Al-A'raf (7) ayat 12 :

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ......

Maksudnya : "....berkata (Iblis) : Aku lebih baik daripadanya, Engkau menciptakan aku dariapda api sedang dia (Adam) Engkau ciptakan dariapda tanah".

Firman Allah SWT yang berbunyi di dalam Surah Al-A'rat (7) ayat 12 :

....قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ

Maksudnya : "Berkata (Allah kepada Iblis), 'Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) ketika Aku perintahkan kepadamu?'..."

Maksudnya, apa yang membuatmu untuk tidak mahu bersujud? Lafaz "أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ" bukan sebagai tambahan atau pun penghubung, akan tetapi sebagai menguatkan kami akan makna, bahawa Iblis memang tidak mahu sujud.

Firman Allah SWT selanjutnya yang berbunyi : "..ketika Aku perintahkan kepadamu?" Ini membuktikan bahawa perintah sujud juga meliputi iblis, jika tidak Allah tidak berfirman sedemikian.

Kesimpulannya, Iblis termasuk perintah yang diberlakukan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam.

Kemudian ayat selanjutnya bercerita tentang penolakan Iblis, "Aku lebih baik daripadanya". Akan tetapi Allah Ta'ala tidak menanyakan kepada iblis, "Apa darjatmu dibandingkan kepada Adam?" tetapi Allah Ta'ala bertanya, "Apa yang menghalangi kamu?". dan jawapan yang semestinya diucapkan kepada Iblis adalah, "Aku terhalang untuk bersujud kepadanya". Akan tetapi Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya". Seolah-olah iblis mencari dalam benaknya tentang sebab dia tidak bersujud kepada Adam. Ketika Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya". Ini merupakan ungkapan kesombongan dan dengki. Padahalah Allah SWT yang menciptakan dan Dia-lah yang mengetahui siapa yang lebih baik. Akan tetapi iblis menginginkan Allah SWT bersikap lebih baik. Dia menolak perintah sang Pencipta, padahal dia adalah makhluk. Seolah-olah Iblis melangkahi perintah Allah dan dia berkata kepada Allah SWT, "Aku lebih baik daripadanya". Maka bagaimana dapat orang ynag lebih tingi diperintah untuk berujud kepada orang yang lebih rendah?

Demikianlah kesombongan iblis atas darjatnya, padahal Allah SWT lebih mengetahui. Dia tidak ada balasan bai perbuatan maksiat sekurang-kurangnya tertolak daripada rahmat Allah Ta'ala.

Oleh kerana itu Allah SWT berfirman di dalam Surah Al-A'raf (7) ayat 13 :

.....قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا

Maksudnya : "Berfirman (Allah) : Turunlah kamu daripada syurga itu!..."

الهبوط maknanya berpindah daripada tempat yang atas ke tempat yang bawah. Sebahagian ulama' mencuba mengalihkan dengan menjadikan dalil, bahawa syurga yang didiami Adam dan Iblis berada di tempat syurga 'Iliyyin. Oleh kerana itulah Allah SWT berfirman, "Turunlah kamu dari syurga itu!"

Akan tetapi dapat kami katakan, "Sesungguhnya الهبوط tidak mesti mengarah dari tempat yang tinggi dan tempat yang rendah". Akan tetapi dapat juga dimaknai dengan perpindahan tempat ini ke tempat yang lain. Oleh kerana itu berfirman Allah Ta'ala kepada bani Israil di dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 61 :

....اهْبِطُوا مِصْرًا....

Maksudnya : "....pergilah kamu ke suatu kota...."

Padahal Bani Israil tidak hidup di langit, akan tetapi mereka hidup di atas permukaan bumi. dan juga ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh AS dalam Surah Hud (11) ayat 48 :

......قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ

Maksudnya : "Dikatakan (Allah), "Wahai Nuh! turunlah dengan selamat dan penuh keberkatan daripada Kami atasmu dan umat-umat (yang mukmin) daripada orang-orang yang bersamamu..."

Maksudnya turun daripada bahtera bukan turun daripada tempat yang tingi ke tempat yang rendah.

Berdasarkan ayayt di atas, maka الهبوط kadang bermakna daripada satu tempat ke tempat yang lain. Maka seolah-olah Iblis pada saat itu berada di perkumpulan malaikat, ketika dia tetap berbuat taat. Manakala dia bermaksiat dan tetap melakukan perbuatan maksiat, turunlah tempatnya daripada tempatnya ke tempat paling bawah. Allah SWT berfirman di dalam Surah Al-A'raf (7) ayat 13 :

....قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا

Maksudnya : "Berkata (Allah) : Turunlah kamu daripada syurga itu, kerana kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya...."

Maka seolah-olah Allah Ta'ala memberikan kepada kita ketertolakan iblis daripada rahmat-Nya. Iblis telah bersikap sombong atas perintah Allah SWT. Maka orang yang menyembah tidak mahu melaksanakan perintah yang disembah termasuk bentuk kesombongan terhadap zat yang disembah. Selama iblis bersikap sombong terhadap perintah Allah SWT, maka dia bukan termasuk ahli daripada darjat yang tertinggi. Maka seolah-olah ketaatan iblis sebelum maksiatnya daripada mendapatkan darjat yang tertinggi dan kemaksiatan iblis dalam melaksanakan perintah Allah SWT menjadikannya berada di darjat yang paling bawah.

Jadi tidak di antara kita yang dapat menempati darjat yang paling tinggi, akan tetapi amal dan ketaatan dapat menghantarkan ke darjat yang paling tinggi di sisi Allah Ta'aka. Dan perbuatan maksiat menghantarkan ke tempat yang paling bawah. Maka ini adalah hikmah Allah. Jin, kerana dia termasuk makhluk yang terbuat daripada api dia mempunyai kelebihan, di mana dia dapat bererak cepat, menembusi dinding dan masuk ke dalam tubuh manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Sesunguhnya syaitan itu berada di anak Adam di tempat aliran peredaran darah".

Sehingga iblis itu seperti hama penyakit. Demikian tabiat unsur penciptaan jin iaitu unsur api. Apabila kamu duduk di balik dinding dan di sisi lain diletakkan epal, maka kamu tidak mampu mengubah bentuk, warna dan rasa epal. Akan tetapi di sana ada api di balik dinding, maka panas dan sengatannya dapat mengubahnya, kerana tabiatnya yang menembus.

Akan tetapi Allah SWT berkehendak memberi pelajaran kepada jin dan manusia secara bersamaan. Seolah-olah Allah SWT berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu meyakini bahawa yang kamu berasal darinya memberikan kelebihan kepadamu, akan tetapi Allah yang memberikan kelebihan ini".

Allahua'lam.

Sejarah & Kisah Nabi-Nabi Dalam Al-Quran, karya Syeikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, m/s 18-23, terbitan Jasmin Publications.

10 Apr 2012

Insan Pilihan

"Jangan terlalu memilih , Terima kekurangan dirinya dan sama-sama memperbaiki diri masing-masing"

Buku Amalan


~✿>> BAYANGKAN jika ini BUKU AMALAN kita, KOSONG dan tiada apa yang dapat membantu..bagaimana kita TIDAK MENYESAL jika semua WARNA HITAM itu adalah DOSA-DOSA kita..dan kita tidak mampu mengubahnya sedikitpun, serta bersiap-sedia untuk KEKAL di dalam NERAKA..♥♥

Astaghfirullah..

:: Manusia itu sentiasa berada dalam KERUGIAN kecuali bagi mereka yang berpesan-pesan ke arah KEBENARAN dan BERSIAP SEDIA dengan HARI AKHIRAT ::

p/s : Nilailah diri dan amalanmu untuk hari esok..♥~✿..Jika inginkan Allah INGAT kita di waktu SUSAH..jangan lupa Dia di waktu kita telah SENANG..✿~

>>> Sama ada ketika senang atau susah, INGATILAH Allah sebagai TEMPAT PERGANTUNGAN..mengingati Allah tidak hanya ketika kita susah, malah ketika kita berada dalam kegembiraan, sebagai tanda kita BERSYUKUR kepada NIKMAT yang diberikanNya..jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu..♥♥♥
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...